Jak obliczyć ROAS – Kalkulator ROAS

by Michał Biajgo  - 19 maja, 2024

Return on Advertising Spend (ROAS) to kluczowy wskaźnik, który pomaga ocenić efektywność kampanii reklamowych. ROAS mierzy przychody generowane na każde wydane złotówkę na reklamę. Wysoki ROAS wskazuje, że kampania jest skuteczna, podczas gdy niski może sugerować potrzebę optymalizacji.

Czym jest ROAS

ROAS to stosunek przychodów wygenerowanych przez kampanię reklamową do kosztów poniesionych na tę kampanię. Jest to wskaźnik, który pokazuje, jak dobrze Twoje wydatki na reklamę przekładają się na przychody. ROAS jest często używany do oceny efektywności różnych kanałów reklamowych i kampanii.

Przykład: Jeśli wydasz 1000 zł na reklamę i wygenerujesz 7000 zł przychodu, Twój ROAS wynosi 7 (lub 700%).

ROAS Wzór

Aby obliczyć ROAS, możesz skorzystać z prostego wzoru:

Na przykład, jeśli kampania reklamowa wygenerowała 10 000 zł przychodu, a koszt kampanii wyniósł 2 000 zł, Twój ROAS będzie wynosił:

ROAS = 10 000 / 2 000 

Oznacza to, że na każdą złotówkę wydaną na reklamę, wygenerowałeś 5zł a to przekłada się na ROAS 5 lub 500%.

Kalkulator ROAS

Kalkulator ROAS to narzędzie, które automatycznie oblicza Twój ROAS na podstawie wprowadzonych danych dotyczących przychodów i kosztów reklamy. Możesz znaleźć wiele darmowych kalkulatorów ROAS online lub stworzyć własny w arkuszu kalkulacyjnym.

Kalkulator Minimalnego ROAS

Minimalny ROAS to wartość, która określa minimalny wskaźnik ROAS potrzebny do pokrycia kosztów i osiągnięcia progu rentowności. Aby obliczyć minimalny ROAS, musisz znać swoje koszty stałe i zmienne.

Jaki ROAS jest dobry?

Dla każdego biznesu będzie to inny wynik ze względu na marżowość, rozpoznawalność marki, inne działania marketingowe czy nawet całe zaplacze w biznesie.

Dlatego odpowiedz na to pytanie jest dość uniwersalna. I brzmi "ROAS powinien być na poziomie na którym pozwala rosnąć biznesowi w równowadze między przychodem a tempem rozwoju".

Jak kontrolować ROAS

Kontrolowanie ROASu to kluczowy element skutecznego zarządzania kampaniami reklamowymi.

Najważniejszą rzeczą o której należy pamiętać to to, że ROAS wyświetlany na koncie reklamowym jest tylko tym co widzi konto reklamowe i z reguły bardzo mocno różni się od tego co przedstawia rzeczywistość.

Dodatkowo jeśli prowadzimy działania marketingowe na więcej jak jednym kanale to żadne z kont nie weźmie tego pod uwagę i nie podzieli atrybucji między sobą.

Najbezpieczniejszym i najtańszym sposobem na kontrolowanie ROAS-u jaki znam jest excel. Czyli arkusz kalkulacyjny w którym wpisujemy przychód sklepu oraz wszystkie koszta reklamowe które ponieśliśmy.

Jeśli mamy większy budżet to najlepszą opcją są narzędzia trackingowe 1st party cookies.


Optymalizacja Merchant center
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You may be interested in

>